ئینفنێکس کۆمەڵێک مۆبایلی نوێ دروست دەکات

پۆڵەتیک پرێس

کۆمپانیای ئینفنێکس مۆبایلەکانی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس، ئینفنێکس زیرۆ ئێکس پڕۆ و ئینفنێکس زیرۆ ئێکس نیۆ بە تایبەتمەندیەکی زۆر دەخاتە بەردەست.

مۆبایلەکانی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس و ئینفنێکس زیرۆ ئێکس پڕۆ شاشەکانیان لەجۆری ئەمۆلیدە بەقەبارەی 6.67 ئینج و شەپۆلی 120 هێرتز، مۆبایلی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس نیۆ شاشەکەی لەجۆری ئێڵ سی دیە بەقەبارەی 6.78 ئینج و شەپۆلی 90 هێرتز.

هەرسێ مۆبایلەکە چارەسەرکەری هێلیۆ جی95یان تێدابەکارهاتووە، دیقەی کامێرا سەرەکیەی مۆبایلی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس پڕۆ 108 مێگاپێکسڵە، دیقەی کامێرا سەرەکیەکەی مۆبایلی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس 64 مێگاپێکسڵە، دیقەی کامێرا سەرەکیەکەی مۆبایلی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس نیۆ 48 مێگاپێکسڵە، هەرسێکیان دیقەی کامێرا سێڵفیەکەیان 16 مێگاپێکسڵە.

مۆبایلی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس نیۆ خێرای پاتریەکەی 5000 میلی ئەمپێرە، مۆبایلەکانی ئینفنێکس زیرۆ ئێکس و ئینفنێکس زیرۆ ئێکس پڕۆ خێرای پاترییەکانیان 4500 میلی ئەمپێرە، هەموو مۆبایلەکان بەسیستمی ئەندرۆید11 کاردەکەن و ڕامەکانیان شەش گێگابایتە، میمۆری مۆبایلی زیرۆ ئێکس پڕۆ دوو جۆرە 128 یان 256 گێگابایتە، میمۆری مۆبایلەکانی زیرۆ ئێکس و زیرۆ ئێکس نیۆ 128 گێگابایتە.

قەیوان گروپ

 


مایۆرکا سیتی جوانییەک لە دڵی سروشتدا